Samen op weg naar een 100% circulaire textielketen

TEXNED Group is een inzamelaar en verwerker van gebruikt textiel uit Nederlandse huishoudens. Wij werken aan een duurzame wereld met behoud van grondstoffen. Met het inzamelen, verwerken en recyclen van miljoenen kilo’s textiel op jaarbasis richten wij ons op maximaal hergebruik en recycling.

Samen op weg naar een 100% circulaire textielketen

Grote kans dat u ook kunt meehelpen om Nederland meer circulair te maken. Wij werken namelijk samen met de volgende doelgroepen:

Onze diensten

TEXNED Group geeft textiel een nieuwe & duurzame bestemming met als doel bij te dragen aan de transitie naar een 100% circulaire economie.

Inzamelen

Verwerken

Repurpose

Recycling

Wat bieden wij nog meer

Gemeenten inzicht geven in de kwaliteit van hun ingezamelde textielstroom middels onze gratis textielscan waarin de volgende onderdelen zijn opgenomen:

  • Percentage Herdraagbaar
  • Percentage Recycling
  • Percentage Afval
  • Onderbouwing met subcategorieën, weeggegevens en fotomateriaal

Als onafhankelijke adviseur in te huren voor diverse (complexe) vraagstukken rondom textielinzameling/-verwerking waaronder het verbeteren van de huidige textielinzameling.

Inzamelen en verwerken van bedrijfskleding welke wij o.a. door middel van repurpose een nieuw leven geven en de ultieme manier is om als bedrijf te laten zien dat beter omgaan met grondstoffen essentieel is.

Samenwerking met o.a.

TEXNED Group

Draagt u ook bij aan een circulaire textiel keten?

Wilt u een gratis container voor uw organisatie?

Container aanvragen

Benieuwd naar een samenwerking?

Neem contact met ons op