Gemeenten

TEXNED Group zamelt jaarlijks miljoenen kilo’s textiel in die we in Nederland sorteren. Zo behouden we (sociale) werkgelegenheid in Nederland en garanderen wij kwaliteit en transparantie van het verwerkingsproces.

Gestructureerde textielinzameling

Inzameling

Wat is nu de beste manier van inzamelen? Volgens ons is dat wat het beste past bij de opdrachtgever! Dit houdt in dat wij de inzameling kunnen verzorgen of de opdrachtgever zelf. De inzamelmiddelen kunnen bovengrondse-, ondergrondse- of handlos containers zijn. Ook kunnen we samen kijken naar innovatieve, alternatieve manieren van inzamelen zoals on-demand huis aan huis inzameling.

Verwerking

Als het uiteindelijk maar terecht komt in 3 van onze sorteercentra in Nederland. Wij geloven namelijk in lokale/nationale verwerking waarbij wij onszelf eigenaar maken van de uitdagingen in onder andere de recycling van textiel.

Transparantie

Wij werken met een poorttarief waardoor de kosten en opbrengsten altijd duidelijk inzichtelijk zijn En door lokale verwerking kunnen wij ook transparantie geven over de weg die het textiel aflegt tot aan de eindgebruiker.

Rapportage

Elke lading die bij ons binnen komt wordt allereerst ontdaan van afval die wij categoriseren in:

  • niet textiel (rest afval, pmd, glas, etc.)
  • textiel afval (te vervuild)
  • nat textiel

Van de schone fractie wordt een deel als steekproef geanalyseerd op:

  • hergebruik
  • recycling

Bovenstaande wordt maandelijks toegestuurd. Ook wordt er een jaaroverzicht opgesteld waarin alle benodigde gegevens staan voor de LAP doelstellingen.

Wilt u meer weten? Wij staan u graag (digitaal) te woord.