Innovatie

Doelstelling: Het innoveren van alternatieven met als doel het verbeteren en ontwikkelen van de recyclingmethoden.

Baanbrekend denken

Textiel Bank Nederland ontwikkelt en implementeert recyclingmethoden voor de winning van secundaire grondstoffen met als doel de recycling te maximaliseren volgens onze ‘zero waste’-filosofie.

Textiel Bank Nederland werkt samen aan een toekomst met verschillende partners binnen de textielindustrie om grondstoffen te behouden.

RE-Textiel Bank Nederland

Textiel Bank Nederland onderzoekt met het chemisch omzetten van gebruikt textiel verschillende secundaire grondstoffen. De taak van Textiel Bank Nederland is om een ​​oplossing te implementeren voor de automatische scheiding van oude kleding van hetzelfde materiaal. Dit is een voorwaarde voor industriële chemische recycling.

Hergebruik- en recyclingpercentage

maar liefst 95%

Missie 100% circulair textiel

Textiel Bank Nederland werkt aan een circulaire textielketen, omdat wij een bijdrage willen leveren aan een duurzame wereld met behoud van grondstoffen. Dit doen wij door textiel in te zamelen, te sorteren en verkopen met het uitgangspunt om maximaal hergebruik en recycling van textiel te realiseren.

Visie

Textiel Bank Nederland is een vooraanstaande speler in de transitie van gebruikt textiel naar hergebruik of recycling van textiel. Al het ingezamelde textiel heeft een duurzame nieuwe bestemming door de levenscyclus te verlengen of te verwerken tot een nieuwe grondstof. Samen met overheden, bedrijven, scholen, stichtingen en verenigingen werken we aan een duurzame en circulaire textielketen.