Textiel eruit, groen erin

Texned werkt samen met Circulaire Tuin en Idverde om bij scholen zoveel mogelijk textiel in te zamelen en tegelijkertijd de grijze schoolpleinen (gratis) om te toveren tot groene oases. Dit maakt het inzamelen van textiel leuk, leerzaam en lonend.

Gratis vergroening
Duurzaamheid
Educatie
CO2 neutrale inzameling

Om in 2050 volledig circulair te zijn moeten we nu als eerste de afvalscheiding verbeteren, niet alleen qua volume maar ook qua kwaliteit. Erg gaat namelijk teveel textiel verloren in het restafval wat verbrand wordt en door lagere kwaliteit kan er minder textiel opnieuw gebruikt worden.

Om een oplossing te vinden voor zowel de kwantiteit en kwaliteit van de textielinzameling kwamen we in een brainstrom op de uitspraak “jong geleerd is oud gedaan” en vanuit daar kwamen we al snel op leerlingen van basisscholen.

Vergroening

Kinderen zijn de toekomst maar ook in het heden kunnen ze al het verschil maken. Omdat scholen overspoeld worden met lesprogramma’s hebben wij textielinzameling en vergroening van het schoolplein aan elkaar gekoppeld in ons project “Textiel eruit, groen erin”. Voor elke kilo textiel die er ingezameld wordt krijgt de school een punt en deze punten kunnen ingewisseld worden voor vergroeningselementen. Op deze wijze leren kinderen onbewust de waarde van gebruikt textiel en leren zij dit (op de juiste wijze) gescheiden in te leveren.

 

Verbeteren Biodiversiteit

Op een groen schoolplein kunnen vogels, vlinders, egels en tal van insecten hun voedsel en beschutting vinden. Door te kiezen voor de juiste bloemen en planten komen de dieren vanzelf. Hoe meer variatie in planten en struiken, hoe meer ook natuur en milieu worden geholpen.

Minder wateroverlast

Onze drang om zoveel mogelijk te betegelen zorgt ervoor dat het water bij extreme neerslag slecht weg kan en riolen overlopen. Door tegels te vervangen door groen kan het water beter opgenomen worden en zullen we minder wateroverlast ervaren.

Minder hitte

Het gevolg van dichte bebouwing welke het sterkst is in stedelijk gebied zorgt dat warmte opgeslagen wordt en niet weg kan. Groen absorbeert juist de warmte wat dus zorgt voor minder opwarming en daarmee minder hitte.

Schone lucht

Wij ademen lucht in dat een mengsel is van duizenden stoffen. Sommige hiervan zijn schadelijk voor onze gezondheid, andere niet. Planten zijn in staat om deeltjes uit de lucht te halen zoals kooldioxide, fijnstof en stikstof. Zo draagt vergroening bij aan een schonere lucht.

Circulaire Textielketen

Met circulair wordt bedoeld dat een grondstof na gebruik weer beschikbaar wordt voor nieuwe producten. Als je textiel weggooit wordt deze verbrand en zijn de grondstoffen voor altijd verloren. Daarom is het zo belangrijk al je textiel gescheiden in te leveren zodat wij er goede dingen mee kunnen doen.

Samenwerking met onder andere;

Wil je meer weten over hoe wij ons steentje bijdragen
aan een schonere en circulaire textielketen?

Textiel eruit, groen erin!

Hoe kleding en groene schoolpleinen elkaar versterken?

Circulaire Tuin, idverde NL en TEXNED slaan de handen ineen om het mogelijk te maken dat scholen hun schoolpleinen kunnen vergroenen zonder daarvoor te hoeven betalen!

Succesvolle start

Hoe gaat het in z’n werk? Scholen zamelen textiel in en ontvangen in ruil daarvoor een tegoed dat kan worden ingezet voor het vergroenen van het schoolplein. Middels een groene menukaart  kan de school simpelweg zelf kiezen waar het tegoed aan worden besteed.

Na een half jaar van intensieve voorbereiding zijn we in april begonnen met de uitrol. Verschillende scholen in de regio Rotterdam hebben zeer enthousiast gereageerd en hebben zich ondertussen succesvol aangesloten. De eerste textielcontainers zijn inmiddels dan ook al geplaatst.

Krachten bundelen

Door de unieke combinatie van textielinzameling en vergroening dragen we bij aan een duurzame oplossing voor meerdere maatschappelijke uitdagingen. Zo zorgt deze samenwerking voor meer hergebruik van kleding. Daarnaast zorgt het voor het verminderen van afvalstromen en draagt het bij aan het creëren van een 100% circulaire textielketen.

Doordat scholen kunnen sparen voor het vergroenen van een schoolplein wordt er ook gewerkt aan een groenere en gezondere schoolomgeving, waar kinderen meer kunnen bewegen, spelen en zich beter kunnen concentreren. Groene schoolpleinen zijn ook nog eens goed voor het vergroten van de biodiversiteit, hebben een verkoelende werking en bieden een oplossing voor wateroverlast tijdens hevige regenval. Kortom, een samenwerking waarbij krachten worden gebundeld en iedereen profijt van kan hebben!

Heeft uw school, BSO, kinderdagverblijf of integraal kindcentrum ook interesse? Voor alle informatie bekijk de website www.textieleruitgroenerin.nl of neem contact op via welkom@textieleruitgroenerin.nl.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.