Over TEXNED Group

TEXNED is opgericht in 2017 als onderdeel van een familiebedrijf die sinds 1997 actief is in het inzamelen, verwerken en recyclen van gebruikt textiel. Doel en missie is het efficiënt inzamelen en hoogwaardig (transparant) verwerken van gebruikt textiel in Nederland en voorkomen dat het ongesorteerd over de grens verdwijnt. Ook een verbeterslag voor het recyclen van laagwaardig textiel staat hoog op de agenda. Wij zijn een erkende inzamelaar met alle benodigde certificeringen. De eigen textielsorteringen in Rotterdam, Ridderkerk en Oud-Beijerland waar TEXNED Group aan levert zijn allemaal VHT (Vereniging Herwinning Textiel) gecertificeerd.

Samen op weg naar een 100% circulaire textielketen

Grote kans dat u ook kunt meehelpen om Nederland meer circulair te maken. Wij werken namelijk samen met de volgende doelgroepen:

Missie een 100% circulaire textielketen

TEXNED Group werkt aan een circulaire textielketen omdat wij een bijdrage willen leveren aan een duurzame wereld met behoud van grondstoffen. Dit doen wij door inzameling, verwerking en recycling van (gebruikt) textiel.

Visie

Al het textiel uit Nederland in Nederland verwerken waarbij we hergebruiken waar mogelijk en voor alle recycling kwaliteiten hoogwaardige, circulaire oplossingen vinden.

TEXNED draagt de volgende kernwaarden uit:

Verantwoordelijkheid

TEXNED is transparant. Deze transparantie hanteren wij in de totale keten, van bedrijfsvoering tot aan communicatie.

Samenwerkend

Met elkaar en voor elkaar. TEXNED en partners staan open voor iedereen en alle mogelijke samenwerkingen.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is de kern van TEXNED. Wij zijn niet alleen ecologisch, maar ook sociaal ingesteld. Onze toekomst staat centraal.

Vernieuwend

Wij zijn altijd op zoek naar ontwikkelingen, trends en innovaties om de textielrecycling naar een hoger niveau te tillen.

Certificaten

TEXNED heeft alle benodigde certificaten om op een professionele wijze textiel in te zamelen: