Per 1 februari wijzigt onze bedrijfsnaam van Texned naar TexNL.

Project Krimpenerwaard

Per 1 januari 2022 zijn we gestart met inzameling van het textiel in de gemeente Krimpenerwaard. De insteek is het gescheiden inzamelen van textiel zowel in volume als kwaliteit te verbeteren.

Om de kwaliteit te verbeteren en meer textiel in te zamelen hebben we in overleg met de gemeente in April 2022 de ondergrondse containers vervangen voor bovengrondse textielcontainers die met de hand gelost kunnen worden. De kleur van deze containers is paars, de kleur die Rijkswaterstaat gekozen heeft voor de stroom “Textiel”.

Transparante verwerking
Flexibele inzameling
Innovatie
CO2 neutrale inzameling

We kunnen al voorzichtig zeggen dat het volume in de maand mei flink omhoog gegaan is en uit sortering blijkt dat er amper vervuiling in het textiel zit. Dit leidt tot een hoger percentage hergebruik.

Naast het vervangen van de containers, waarbij we moeten benoemen dat gemeente Krimpenerwaard de ondergrondse textielcontainers “recyclet” en gaat gebruiken voor de inzameling van papier, zijn we ook gezamenlijk in een pilot gestapt om alternatieve manieren van inzameling en retour transporten in te zetten. Meer hierover tegen het einde van het jaar als er meer data beschikbaar is.

Samenwerking met onder andere;

Wil je meer weten over hoe wij ons steentje bijdragen
aan een schonere en circulaire textielketen?