Per 1 februari wijzigt onze bedrijfsnaam van Texned naar TexNL.

Haagse Milieu Services – Gemeente Den Haag

Een schoon en leefbaar Den Haag voor alle inwoners, dat is de missie van HMS. Met duurzame en vernieuwende oplossingen en met respect voor mens en milieu.

Wij mogen daarin ook een rol spelen door het textiel uit de ondergrondse containers van gemeente Den Haag te verwerken. Voordat wij in beeld kwamen waren er flinke uitdagingen vanwege grote hoeveelheden vervuiling in het textiel, gemiddeld werd er bijna een kwart afgekeurd.

Na enkele proefvrachten durfden wij het aan om het textiel voor meerdere jaren te verwerken. Onze sortering is namelijk ingericht om efficiënt afval uit het textiel te kunnen sorteren om zo minimaal af te keuren. Dit blijkt ook wel uit de cijfers, in 2021 was het afvalpercentage voor textiel uit gemeente Den Haag 8,9 procent, ruim onder het landelijk gemiddelde van 15 procent volgens de Vereniging Herwinning Textiel.

Transparante verwerking
Flexibele inzameling
Innovatie
CO2 neutrale inzameling

Samenwerking met onder andere;

Wil je meer weten over hoe wij ons steentje bijdragen
aan een schonere en circulaire textielketen?