Per 1 februari wijzigt onze bedrijfsnaam van Texned naar TexNL.

Textiel eruit, groen erin

Texned werkt samen met Circulaire Tuin en Idverde om bij scholen zoveel mogelijk textiel in te zamelen en tegelijkertijd de grijze schoolpleinen (gratis) om te toveren tot groene oases. Dit maakt het inzamelen van textiel leuk, leerzaam en lonend.

Gratis vergroening
Duurzaamheid
Educatie
CO2 neutrale inzameling

Om in 2050 volledig circulair te zijn moeten we nu als eerste de afvalscheiding verbeteren, niet alleen qua volume maar ook qua kwaliteit. Erg gaat namelijk teveel textiel verloren in het restafval wat verbrand wordt en door lagere kwaliteit kan er minder textiel opnieuw gebruikt worden.

Om een oplossing te vinden voor zowel de kwantiteit en kwaliteit van de textielinzameling kwamen we in een brainstrom op de uitspraak “jong geleerd is oud gedaan” en vanuit daar kwamen we al snel op leerlingen van basisscholen.

Vergroening

Kinderen zijn de toekomst maar ook in het heden kunnen ze al het verschil maken. Omdat scholen overspoeld worden met lesprogramma’s hebben wij textielinzameling en vergroening van het schoolplein aan elkaar gekoppeld in ons project “Textiel eruit, groen erin”. Voor elke kilo textiel die er ingezameld wordt krijgt de school een punt en deze punten kunnen ingewisseld worden voor vergroeningselementen. Op deze wijze leren kinderen onbewust de waarde van gebruikt textiel en leren zij dit (op de juiste wijze) gescheiden in te leveren.

 

Verbeteren Biodiversiteit

Op een groen schoolplein kunnen vogels, vlinders, egels en tal van insecten hun voedsel en beschutting vinden. Door te kiezen voor de juiste bloemen en planten komen de dieren vanzelf. Hoe meer variatie in planten en struiken, hoe meer ook natuur en milieu worden geholpen.

Minder wateroverlast

Onze drang om zoveel mogelijk te betegelen zorgt ervoor dat het water bij extreme neerslag slecht weg kan en riolen overlopen. Door tegels te vervangen door groen kan het water beter opgenomen worden en zullen we minder wateroverlast ervaren.

Minder hitte

Het gevolg van dichte bebouwing welke het sterkst is in stedelijk gebied zorgt dat warmte opgeslagen wordt en niet weg kan. Groen absorbeert juist de warmte wat dus zorgt voor minder opwarming en daarmee minder hitte.

Schone lucht

Wij ademen lucht in dat een mengsel is van duizenden stoffen. Sommige hiervan zijn schadelijk voor onze gezondheid, andere niet. Planten zijn in staat om deeltjes uit de lucht te halen zoals kooldioxide, fijnstof en stikstof. Zo draagt vergroening bij aan een schonere lucht.

Circulaire Textielketen

Met circulair wordt bedoeld dat een grondstof na gebruik weer beschikbaar wordt voor nieuwe producten. Als je textiel weggooit wordt deze verbrand en zijn de grondstoffen voor altijd verloren. Daarom is het zo belangrijk al je textiel gescheiden in te leveren zodat wij er goede dingen mee kunnen doen.

Samenwerking met onder andere;

Wil je meer weten over hoe wij ons steentje bijdragen
aan een schonere en circulaire textielketen?